José Heidendael

05 - 04 - 1932
18 - 01 - 2021

Geloof is de vogel
die het licht voelt,
wanneer de dageraad
nog duister is.

Vol bewondering voor haar doorzettingsvermogen tijdens haar ziekte, delen wij u bedroefd mede dat van ons is heengegaan.

Tijdens de Ziekenzegen
werd zij omringd door vele lieve dierbaren.
Zo kon zij gesterkt en getroost
rustig van ons heengaan.

Familie Heidendael
Gerrie en Gerrit klein Buursink
Belinda en Sebastiaan, Fleur
Familie Hamers

24 uur per dag bereikbaar
Uitvaartcentrum Startman
7481 JR Haaksbergen
Werfheegde 27
naar condoleance register